panelarrow

jaxonoffe.se

För dig som gillar hundar

En sida för alla hundälskare

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till oss på jaxonoffe.se och hoppas på att du, precis som oss är en riktig hundälskare. På vår hemsida, kommer du finna massor av information gällande hundar. Hunden anses av många vara människans bästa vän och är faktiskt en utav våra äldsta följeslagare.

Hunden härstammar från vargen och tros ha uppkommit från vargflockar som uppehållit sig kring människor. De tros ha ätit människornas matrester och sedan blivit tamare för var generation som passerat. Forskare är dock inte enade om domesticeringen av hundarna skedde i Mellanöstern, Kina eller Europa. Kvarlevor från hundliknande fossiler har hittats i sällskap av människor, i Östasien och tros vara från 30 000 före Kristus.

Hundens roll i samhället

Hunden används till olika saker i dagens samhälle. Från att upptäcka allvarliga sjukdomar, hjälpa epilepsipatienter till familjehund och mycket mer. Hunden delas oftast in i 6 olika kategorier.

  1. Familjehunden har ingen särskild uppgift och är mer för att ge sällskap till människorna i familjen. Studier har visat att hundar oftast har en terapeutisk positiv påverkan på människor, och barn som växer upp med en hund tenderar att bli bättre på att ta tidig hänsyn till andra.
  2. Jakthundar används under jakt.
  3. Brukshundar räknas även ibland som tjänstehundar. En brukshund används bland annat som vakthund, räddningshund, vallhund, terapihund och assistanshund (ledarhund).
  4. Somliga hundar används inom hundsport, bland annat är spår, lydnad, skydd, sök, hundkapplöpning, draghund, agility och weight pulling något en hundsportshund ägnar sig åt.
  5. Somliga hundar används som utställningshundar. Dessa hundar tävlar genom att en kvalificerad domare dömer om hunden är godkänd genom rasstandarden för den specifika rasen. Därefter bedöms hunden individuellt mot andra hundar, rasvis, åldersvis, könsvis, gruppvis och sist vilken hund som är den bästa utställningshunden på utställningen.
  6. Den sista gruppen är draghund. Draghundarna används för transportändamål, till exempel slädhundar. Sennenhundar, dalmatiner och andra sorters gårdshundar användes för att dra ekipage, istället för med häst och vagn.

Vi hoppas på att du är nyfiken på att få veta mer om din bästa vän. Vi vill passa på att önska dig en trevlig läsning.